De commissie Welzijn van de VDH bestaat uit:

Bert Veenstra
Bert VeenstraCommissielid
Marlous Veldkamp
Marlous VeldkampCommissielid
Marion van Hees
Marion van HeesCommissielid

Ons doel

Het doel van de commissie welzijn is om bestaande burgerinitiatieven in kaart te brengen en een faciliterende rol te spelen in het bundelen van die activiteiten. Daarnaast wil de commissie graag een sterk en goed functionerend netwerk opzetten tussen ouderen, de vrijwilligers achter de verschillende welzijnsactiviteiten in Hoogland en de professionals die te maken hebben met ouderen en welzijn in Hoogland.

Visie en aandachtspunten

Om een visie vast te stellen heeft de commissie welzijn gesprekken gevoerd met meerdere belanghebbenden: Hooglanders, huisartsen, wijkverpleegkundigen, het wijkteam, de thuiszorg, medewerkers van indebuurt033 en het bestuur van de VDH.  De visie zoals die commissie welzijn die nu heeft geformuleerd: Het welzijn van Hooglandse ouderen optimaliseren en waarborgen.

Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Het realiseren van aangepaste woningen voor ouderen.
  • Het in kaart brengen, bundelen en bekend maken van bestaande activiteiten.
  • Bestaande faciliteiten binnen Hoogland behouden.
  • Het opzetten van een spreekuur van het wijkteam in het dorpshuis ten bate van indicatiestelling WMO/AWBZ/PGB en andere wettelijke voorzieningen.
  • Het opzetten van een informatie punt waar bewoners met al hun vragen rondom zorg en welzijn terecht kunnen.
  • Aanstellen van een dorpsondersteuner voor bemanning van het Hooglandse informatiepunt voor bewoners. Deze dorpsondersteuner zal ook de verbindende en overkoepelende persoon zijn tussen alle belanghebbenden (o.a. ouderen, vrijwilligers, wijkteam, burgerinitiatieven, huisarts, verpleegkundigen, thuiszorg) op het gebied van welzijn in Hoogland.
  • Het zoveel mogelijk inzetten van lokale vrijwilligers en professionals.
  • Het blijven garanderen van vrij keuze over waar mensen hun zorg af willen nemen.